zpět na úvodní stránku

Aktivní účast

Postery

P-01
Endoskopická pyloromyotómia (G-POEM) v liečbe refraktérnej gastroparézy – vlastné skúsenosti
Husťak R., Vacková Z., Rábeková Z., Špičák J., Jurgoš Ľ., Martínek J. (Praha)

P-02
Aplikácia duodenálnych stentov – efektívne paliatívne riešenie evakuačnej poruchy žalúdka pri malígnych ochoreniach
Ušák J., Závada F., Husťák R., Kudlová D., Klepanec A., Keher I., Hojerová S., Streško M., Ušáková V., Martínek J. (Trnava)

P-03
Refluxní esofagitida po POEM – opravdu reflux nebo součást hojení?
Erhartová D., Krajčiová J., Vacková Z., Rábeková Z., Štirand P., Hucl T., Špičák J., Martínek J. (Praha)

P-04
Dlouhodobé výsledky perorální endoskopické myotomie (POEM) u achalázie
Rábeková Z., Vacková Z., Lánská V., Špičák J., Štirand P., Hucl T., Kieslichova E., Martínek J. (Praha)

P-05
Možnosti a limitace endoskopie v řešení krvácení do trávicího traktu při segmentální portální hypertenzi po abdominální chirurgii
Kroupa R., Dastych M., Prokopová L., Hustý J., Bartušek D., Kala Z., Kunovský L., Šenkyřík M. (Brno)

P-06
Termické poškodenie sliznice pažeráka pri POEM-e

Demeter M., Ďuríček M., Bánovčin P., Hyrdel R. (Martin)

P-07
Recidíva symptómov po endoskopickej liečbe Zenkerovho divertikulu

Demeter M., Ďuríček M., Bánovčin P., Hyrdel R. (Martin)

P-08
Efektivita POEMu pri achalázii asociovanej s epifrenickým divertikulom v krátkodobom sledovaní – séria kazuistík

Ďuriček M., Demeter M., Bánovčin P., Hyrdel R. (Martin)

P-09
Porovnání efektivity střevní přípravy čtyř preparátů určených ke střevní očistě před kolonoskopií – randomizovaná studie

Kmochová K., Suchánek Š., Ngo O., Brogyuk N., Grega T., Zavoral M. (Praha)

P-10
Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice

Voška M., Grega T., Ngo O., Bučková B., Májek O., Vojtěchová G., Tachecí I., Beneš M., Kopáčová M., Špičák J., Zavoral M., Suchánek Š. (Praha)

P-11
Prevence striktur jícnu po cirkulární ESD pomocí stentů potažených bezbuněčným bioaktivním matrixem v experimentu na prasatech

Doležel R., Walterová B., Kollár M., Juhás S., Juhásová J., Martinek J. (Praha, Liběchov)

P-12
Endosonograficky navigovaná drenáž pankreatických kolekcí: vlastní zkušenost

Mačinga P., Poc K., Štirand P., Wohl P., Drastich P., Martínek J., Taimr P., Nosek V., Špičák J., Hucl T. (Praha)

P-13
Ošetření anastomotického leaku po nízké přední resekci rekta metodou TAMIS – experimentální studie na zvířeti

Kalvach J., Ryska O., Pazin J., Hadac J., Juhas S., Juhasova J., Martinek J. (Praha, Liběchov)

P-14
Komplikovaná lokalizačná diagnostika inzulinómu

Uhrík P., Uhríková Z., Hyrdel R. (Martin)

Pokyny k posterové prezentaci

 • postery budou prezentovány ve čtvrtek 17. května 2018 (od 17.10 do 18.20)
 • rozměr posteru by měl být maximálně 97 cm (šířka) × 180 cm (výška)
 • vyvěste svůj poster mezi 8.00 a 9.00 na příslušné místo, které bude na panelu označeno Vaším identifikačním číslem (viz výše)
 • u posterové sekce obdržíte pomůcky k vyvěšení posteru
 • prosím, buďte u svých posterů k případné diskuzi v obědové přestávce a pak po skončení poslední přednášky v hlavním programu od 17.10 do 18.20, kdy je na programu prezentace posterů (občerstvení zajištěno)
 • nejlepší poster bude oceněn částkou 10 000 Kč

 

Videoprezentace

V-1
EUS-navigovaná choledocho-duodenostomie metalickým stentem Hot AXIOS – nová metoda řešení choledocholithiasy při neúspěšném ERCP

Pintová J., Nosek V. (Jablonec n. Nisou)

V-2
Buried bumper syndrom: jak si usnadnit obtížnou extrakci

Njeka P. W., Závada F., Selucká J. (Příbram)

V-3
Komplikace radiofrekvenční ablace (RFA) u pacientů s neoplazií asociovanou s Barrettovým jícnem (BORN)

Krajčíová J., Vacková Z., Špičák J., Martínek J. (Praha)

V-4
Endoskopická submukózní disekce maligní prepylorické léze s parciální pyloromyotomií prevenující stenózu

Vacková Z., Malušková J., Pěkný P., Špičák J., Martínek J. (Praha)

V-5
Submukózní léze kolorekta, videokazuistiky

Brogyuk N., Voška M., Laclav M., Suchánek Š. (Praha)
 

Pokyny k videoprezentacím

 • celá prezentace musí být ve formě videa, diapozitivy nebudou k dispozici
 • video se bude prezentovat ve formě videopřednášky
 • ve videoprezentaci nutno přísně zachovat anonymitu pacientů
 • video: max. 4 minuty; nejlépe ve formátu ve Full HD 16:9
 • nejlepší videoprezentace bude oceněna částkou 10 000 Kč

Aktivní účast

Akce bude zařazena do kreditního systému ČLK a bude ohodnocena kredity. Bližší informace budou k dispozici během měsíce dubna.
 

 • 40. České a Slovenské endoskopické dny uvítají i Vaši aktivní účast. Volná sdělení budou prezentována ve formě posterů nebo videoprezentací.

 • Zašlete prosím svůj abstrakt nebo abstrakt s videem podle pokynů uvedených níže nejpozději do 28. 2. 2018 přes tento online formulář

 • Oznámení o přijetí nebo nepřijetí abstraktu k prezentaci dostanou všichni autoři nejpozději do 21. 3. 2018.

 • Nejlepší videoprezentace budou prezentovány v hlavním programu kongresu.
  Ostatní přijatá videa budou prezentovány ve videomaratonu v rámci obědového symposia.

 • Nejlepší poster a nejlepší videoprezentace budou oceněny částkou 10 000 Kč.

 

Pokyny k abstraktům k posterové prezentaci (volná sdělení ve formě přednášek nebudou)

 • lze zaslat jakékoliv originální práce s endoskopickou tématikou, které ještě nebyly publikovány in extenso
 • vítány jsou nejen klinické, ale i experimentální prezentace
 • lze zasílat i zajímavé kazuistiky nebo malé skupiny pacientů
 • práce musí splňovat etická kritéria požadovaná na klinické studie i nestandardní metody
 • abstrakt: maximum: 300 slov; členění: titulek, autoři, pracoviště, úvod a cíl, metodika, výsledky, závěr

 

Pokyny k abstraktům s videoprezentaci

 • vítány jsou zajímavé případy, endoskopické techniky, komplikace, experimentální či nové techniky apod.
 • celá prezentace je ve formě videa, diapozitivy nebudou k dispozici
 • video se bude prezentovat ve formě videopřednášky
 • ve videoprezentaci nutno přísně zachovat anonymitu pacientů
 • abstrakt max. 250 slov, bez závazného členění
 • video: max. 4 minuty; nejlépe ve formátu ve Full HD 16:9
 • k přihlášení videoprezentace je nutné zaslat abstrakt, max. 250 slov (tento limit je bez názvu, autorů a jejich pracoviště) bez závazného členění, abstrakt musí obsahovat autory a jejich pracoviště
 • video se musí nahrát společně s abstraktem do 28. 2. 2018 – více informací v online přihlašovacím formuláři
 • všem autorům, kteří zašlou video, potvrdíme jeho přijetí

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: csed2018@guarant.cz


 

© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.