zpět na úvodní stránku

Aktivní účast

Akce bude zařazena do kreditního systému ČLK a bude ohodnocena kredity. Bližší informace budou k dispozici během měsíce dubna.
 

 • 40. České a Slovenské endoskopické dny uvítají i Vaši aktivní účast. Volná sdělení budou prezentována ve formě posterů nebo videoprezentací.

 • Zašlete prosím svůj abstrakt nebo abstrakt s videem podle pokynů uvedených níže nejpozději do 28. 2. 2018 přes tento online formulář

 • Oznámení o přijetí nebo nepřijetí abstraktu k prezentaci dostanou všichni autoři nejpozději do 21. 3. 2018.

 • Nejlepší videoprezentace budou prezentovány v hlavním programu kongresu.
  Ostatní přijatá videa budou prezentovány ve videomaratonu v rámci obědového symposia.

 • Nejlepší poster a nejlepší videoprezentace budou oceněny částkou 10 000 Kč.

 

Pokyny k abstraktům k posterové prezentaci (volná sdělení ve formě přednášek nebudou)

 • lze zaslat jakékoliv originální práce s endoskopickou tématikou, které ještě nebyly publikovány in extenso
 • vítány jsou nejen klinické, ale i experimentální prezentace
 • lze zasílat i zajímavé kazuistiky nebo malé skupiny pacientů
 • práce musí splňovat etická kritéria požadovaná na klinické studie i nestandardní metody
 • abstrakt: maximum: 300 slov; členění: titulek, autoři, pracoviště, úvod a cíl, metodika, výsledky, závěr

 

Pokyny k abstraktům s videoprezentaci

 • vítány jsou zajímavé případy, endoskopické techniky, komplikace, experimentální či nové techniky apod.
 • celá prezentace je ve formě videa, diapozitivy nebudou k dispozici
 • video se bude prezentovat ve formě videopřednášky
 • ve videoprezentaci nutno přísně zachovat anonymitu pacientů
 • abstrakt max. 250 slov, bez závazného členění
 • video: max. 4 minuty; nejlépe ve formátu ve Full HD 16:9
 • k přihlášení videoprezentace je nutné zaslat abstrakt, max. 250 slov (tento limit je bez názvu, autorů a jejich pracoviště) bez závazného členění, abstrakt musí obsahovat autory a jejich pracoviště
 • video se musí nahrát společně s abstraktem do 28. 2. 2018 – více informací v online přihlašovacím formuláři
 • všem autorům, kteří zašlou video, potvrdíme jeho přijetí

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: csed2018@guarant.cz


 

© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.

© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.