zpět na úvodní stránku

Vítejte na webových stránkách 40. českých a slovenských endoskopických dnů a 19. endoskopického dne IKEM!

 

Bylo spuštěno přihlašování na hands on kurzy.

Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás přivítat na jubilejních 40. Českých a Slovenských endoskopických dnech. Historie této tradiční akce sahá do sedmdesátých let minulého století, kdy již tehdy endoskopie vábila nemálo progresivních gastroenterologů i chirurgů. Je pozoruhodné, kam se za tu dobu posunula. Objevila se řada nových endoskopických metod, které by z pohledu doby vzniku Dnů spíše patřily do říše snů či „science fiction“. Vždyť i pouhé biopsie z jícnu byly považovány za vysoce rizikové. Proto fascinuje, když se do praxe zavedly či zavádí takové metody jako např. submukózní endoskopie (POEM, G-POEM, resekce submukózních nádorů), EUS – navigované intervence (nekrektomie, drenáže pseudocyst a žlučového systému, gastro-enteroanastomózy), bariatrická endoskopie (ablace duodena), ESD, resekce lézí s hlubokou invazí (FTRD) apod. Z perspektivy sedmdesátých let je však i rutinní rozšíření a aplikace geniálního ERCP obdivuhodné. Nebývalého pokroku však dosahuje i původní diagnostický cíl gastrointestinální endoskopie, vždyť moderní endoskopy dokáží zobrazit i buněčné struktury. I přes tento rozvoj si však dovolím tvrdit, že kvalitně prováděné základní výkony, tj. gastroskopie a koloskopie, jsou hlavním pilířem kvalitní gastrointestinální endoskopie, na který výše uvedené metody toliko navazují.

První ročníky Českých a Slovenských endoskopických dnů se (tehdy ve formě endoskopického přednáškového dne) konaly v Bratislavě a jejich hlavním organizátorem byl slovenský gastroenterolog Andrej Dvorský. Posléze se tento Den pořádal střídavě v Praze a Bratislavě a později se z jednodenní akce stala akce dvoudenní. Endoskopické dny se často spolupořádaly ve spojení s jinými kongresy. Výbor Endoskopické sekce ČGS se i pro letošní rok rozhodl spojit tuto akci s 19. endoskopickým dnem IKEM. Výbor navíc deklaroval snahu o optimalizaci počtu endoskopických akcí i v budoucnosti s tím, že by se Endoskopické dny mohly spojovat s jinými workshopy.

V letošním roce bude hlavní součástí Dnů dvoudenní živý přenos endoskopických metod. Nebudou chybět souhrnné přednášky, čtyři obědová minisympózia, tři snídaně s expertem, prezentace posterů a videokazuistiky. Součástí Dnů je i samostatná sesterská sekce, která je na programu v pátek dopoledne. Ti, kteří do Prahy nedorazí, budou moci sledovat endoskopické výkony a přednášky živě na internetu.

V předvečer kongresu (16. 5.) se uskuteční tradiční trénink endoskopických dovedností na simulátorech.

Jsme velice rádi, že do Prahy zavítají tři významní hosté: Prof. Shyam Varadarajulu z Orlanda, USA; Prof. Helmut Messmann z Augsburgu, Německo, a Prof. Marcel Tanţau z Kluže, Rumunsko.  

Dlouhodobá tradice Dnů, společný časopis a nadstandardní kontakty mezi slovenskými a českými endoskopisty ukazují na skvělé vztahy obou našich národů. Ve světle nebývale rozbouřeného světa jsou tyto vztahy důležité nejenom pro nás, endoskopisty, ale mohly by jistě inspirovat i ostatní. Díky velké vstřícnosti slovenské strany se příští, 41. endoskopické dny, budou konat opět v Praze, kdy se stanou nedílnou součástí druhého ročníku prestižních „ESGE days“. 

Společenský večer se bude konat nedaleko kongresového centra na místě, které nabídne nebývale krásný pohled na toto královské město. K tomu, doufám, nám všem bude chutnat připravené jídlo a pití a zalíbí se i západočeská hudba ze Sušice.

Vážené dámy, vážení pánové

Přeji nám všem úspěšný kongres.

Jménem organizátorů

Jan Martínek
prezident kongresu

 

Důležité termíny

5. 1. 2018   Otevření příjmu abstrakt
28. 2. 2018   Uzávěrka příjmu abstrakt
8. 3. 2018   Vyrozumění autorů o přijetí/nepřijetí sdělení
15. 3. 2018   Nejzazší termín pro včasnou registraci
10. 5. 2018   Nejzazší termín pro standardní registraci
17. a 18. 5. 2018   Termín konání akce

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: csed2018@guarant.cz


 

© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.